Users

Bio :
Rydym yn creu angladdau fforddiadwy sydd wedi eu teilwra i chi. Ein blaenoriaeth yw cynnig cefnogaeth i'r sawl sy'n marw neu'r sawl sydd wedi cael profedigaeth i drefnu yr angladd yr hoffent ei chael, gall fod yn rhwysgfawr neu yn hollol syml yn ddibynnol ar yr hyn a ddymunant.
Bio :
31 year old, co -owner of Kalico. We have been open over 7 years. Mother of one 🙂